Плащане и доставка

Плащане

Всички плащания се извършват в български лева. Потребителят може да заплати стойността на поръчаните продукти, като използва една от възможностите за плащане: наложен платеж и с банкова карта.

Ако потребителят избере опцията за плащане с Наложен платеж, то той трябва да заплати стойността на поръчаните продукти и цената за доставката с куриер, в момента на получаване на стоката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща стойността на поръчката и стойността за доставка), което се отбелязва в талон за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента) и служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде на Onius trade Ltd.сумата, представляваща стойността на доставената пратка.

Onius trade Ltd. дава възможност на своите клиенти да заплатят поръчките си и с кредитни и дебитни карти Visa,  Master Card, Maestro и системата за разплащания ePay, Всички такси по плащането са за сметка на Onius trade Ltd.

При избор за плащане с банкова карта, или системата за разплащания ePay, потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на Onius trade Ltd.цялата стойност на поръчката.

Onius trade Ltd. не съхранява данни за кредитни и дебитни карти. Всички разплащания се осъществат и контролират от системите за разплащания ePayи Организацията за разплащания с банкови карти в Р България „Борика“.

Всяка пратка се съпровожда от документ с информация за съдържанието, стойността на пратката и стойността на куриерската услуга.

Доставка

Доставката на поръчаните от сайта продукти  се извършва с куриер на Еконт Експре.

Доставките се извършват само на територията на РБългария. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Доставката се извършва в сроковете посочени на страницата за поръчки в сайта. При извънредни обстоятелства Onius trade Ltd.си запазва правото да удължи срока за доставка, като своевременно информира за това потребителя. Продуктите се доставят на получателя срещу подпис.

При невъзможност или затруднение за връчване на пратката лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1.      За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името и фамилията на лицето получило пратката.

2.      За домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

3.      При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Onius trade Ltd.или куриера, лицето извършващо доставката се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера клиентът може да получи пратката.

Търсете и в аптеките