Условия за ползване

I. Общи положения

Този уебсайт е собственост на Onius trade Ltd.и с отварянето му давате Вашето съгласие със следните Условия за ползване.

Авторските права на съдържанието на уебсайта принадлежат на Onius trade ltd. Потребителите на сайта нямат право да копират текст, снимки, търговска марка, или друга информация!

III. Регистрация

Регистрацията в сайта е доброволна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация.

Регистрацията е задължителна само при поръчка на продукти. Това се прави за улеснение на потребителите, при евентуална следваща поръчка. Всеки регистриран потребител може да преустанови своята регистрация, когато пожелае. При успешно приключване на регистрацията, потребителя получава потвърждение чрез е-мейл.

IV. Продукти и информация

Чрез електронна поръчка, от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на потребителя. Информация относно предлаганите за продажба продукти е описано на страниците на сайта и в Указание за употреба, което е приложено във всяка опаковка. Указанието за употреба включва:

  • Състав
  • Свойства
  • Препоръчителна дневна доза
  • Опаковка
  • Съхранение
  • Срок на годност

Onius trade Ltd. носи пълната отговорност за достоверността на информацията на сайта и  Указанието за употреба!

V. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Onius trade Ltd.си запазва правото да ги променя без предупреждение. Представените в сайта цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси.

В цената не е включена стойността на доставката с куриер. Цената за доставка е посочена на страница „Поръчки“.

VI. Поръчки

Поръчки могат да извършват само регистрирани потребители, приели общите условия на сайта.

Ако потребителят желае фактура, трябва да попълни необходимите данни:

  • За юридически лица: Фирма, Адрес на регистрация, ЕИК.
  • За физически лица: ЕГН

VII. Плащане

Всички плащания се извършват в български лева. Потребителят може да заплати стойността на поръчаните продукти, като използва една от възможностите за плащане: наложен платеж и с банкова карта.

Ако потребителят избере опцията за плащане с Наложен платеж, то той трябва да заплати стойността на поръчаните продукти и цената за доставката с куриер, в момента на получаване на стоката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща стойността на поръчката и стойността за доставка), което се отбелязва в талон за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента) и служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде на Onius trade Ltd.сумата, представляваща стойността на доставената пратка.

Onius trade Ltd. дава възможност на своите клиенти да заплатят поръчките си с кредитни и дебитни карти Visa,  Master Card, Maestro и системата за разплащания ePay, При плащане с кредитни карти, всички такси по плащането са за сметка на Onius trade Ltd.При плащане чрез системата ePay, таксите са за сметка на потребителя, като се прилага тарифата на ePay.

При избор за плащане с банкова карта, или системата за разплащания ePay, потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на Onius trade Ltd.цялата стойност на поръчката.

Onius trade Ltd. не съхранява данни за кредитни и дебитни карти. Всички разплащания се осъществат и контролират от системите за разплащания ePayи Организацията за разплащания с банкови карти в Р България „Борика“.

Всяка пратка се съпровожда от документ с информация за съдържанието, стойността на пратката и стойността на куриерската услуга.

VIII. Договор

Договорът за продажба между Onius trade Ltd. и потребителят се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Onius trade Ltd.За потвърждаването на поръчката от страна на Onius trade Ltd., клиентът получава е-мейл с информация за номера на поръчката, стойността на поръчката, стойността на доставката и потвърждение, че поръчката е приета. Ако е необходимо, служител на Onius rade Ltd.има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Onius trade Ltd.не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Onius trade Ltd. счита всяка онлйн поръчка за валидна само при използване на e-mail и парола, които системата на сайта е приела за валидни.

IX. Доставка

Доставката на поръчаните от сайта продукти  се извършва с куриер.

Доставките се извършват само на територията на РБългария. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Доставката се извършва в сроковете посочени на страницата за поръчки в сайта. При извънредни обстоятелства Onius trade Ltd.си запазва правото да удължи срока за доставка, като своевременно информира за това потребителя. Продуктите се доставят на получателя срещу подпис.

При невъзможност или затруднение за връчване на пратката лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1.      За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името и фамилията на лицето получило пратката.

2.      За домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

3.      При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Onius trade Ltd.или куриера, лицето извършващо доставката се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера клиентът може да получи пратката.

X. Връщане и рекламации на стоки

На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да върне продуктите, поръчани от сайта на Onius trade Ltd.в рамките на 14 (четиринадест) работни дни, считано от датата на получаване на продуктите. За да бъде приет върнатия продукт е необходимо:

1.      Целостта на опаковката на продуктите не трябва да бъде нарушена!

2.       Потребителят трябва да изпрати е-мейл на адрес: onius@mirifemin.com,в който да посочи номера на поръчката,  банкова сметка и име на банката в която е открита сметката.

3.      Да изпрати получените продуктите на Onius trade Ltd.по куриер на адреса на Onius trade Ltd.в състоянието, в което е предадено на клиента, заедно със  стоковата разписка, или фактура (ако е издадена такава).  

Разходите за връщането на продукта с куриер, са за сметка на потребителя.

Onius trade Ltd.се задължава да възстанови заплатената сума възможно най-бързо, но не по- късно от 30 дни,след получаване на стоката обратно. Възстановяването на сумата става по  банков път, на посочена от потеребителя банкова сметка (IBAN).

XI. Защита на личните данни

Onius trade Ltd.има заявление за регистрация, като администратор на лични данни. С приемането на настоящите общи условия, потребителят дава безсрочното си и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани  и използвани от упълномощените от Onius trade Ltd. лица, за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчки.

Предоставянето на личните данни от клиента е напълно доброволно и той може по всяко време да прекрати регистрацията си в сайта, с което се  заличават и съответните личните данни.

Onius trade Ltd. няма право да предоставя личните данни на своите потребителите и е длъжно да прилага всички необходими мерки за тяхната защита.

При съмнение от страна на клиент, че профилът му се използва неправомерно, той трябва незабавно да уведоми Onius trade Ltd.

Onius trade Ltd. няма достъп до данните на използваните от потребителя банкови карти, данни при плащане чрез системата PayPal и по никакъв начин няма възможност да ги регистрира и съхранява. Достъп до данните на използваните банкови карти имат единствено банката издател на картата, PayPalи Организацията за разплащане с карти в Р България –„ Борика“.

XII. Други

Onius trade Ltd.се ангажира да предлага само продукти, които са представени в сайта. Цялата информация представена на сайта–описание на продуктите, дизайн и цени, е валидна единствено и само към момента на представянето и. Onius trade Ltd. си запазва правото да променя информацията в сайта,без предупреждение. Отговорност на потребителят е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за продуктите.

Профилите на потребителите, които нарушават условията за ползване на сайта,  както и профилите на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличавани.

За неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р България законодателство.

Onius trade Ltd.не носи отговорност за каквито и да било грешки в сайта, които могат да възникнат поради технически причини.

Onius trade Ltd.си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство. 

Търсете и в аптеките